Zelf maken leermateriaal

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen 2.0.jpeg

Zelf maken leermateriaal

Heeft het onderwijsteam (of de school) besloten tot zelf ontwikkelen van het leermateriaal dan wordt hiermee tijdig gestart. De ontwikkelaars nemen bij de ontwikkeling van materiaal naast de leerinhoud ook de visie en kaders van de school en het onderwijsteam in acht.
Het ontwikkelde materiaal is niet zonder meer geschikt om aan studenten te worden aangeboden. Op basis van leerinhoud, verplichte volgordes, didactische uitgangspunten, gewenste aanbiedingsvormen, verwachte studielast, benodigd niveau en andere voorwaarden wordt het leermateriaal gekoppeld aan onderwijsinhoud in een longitudinale planning gezet op grond waarvan leertaken worden aangepast of nieuw worden ontwikkeld.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii