Werven

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven 2.0.jpeg

Werven

Het procesgebied werven gaat over alle activiteiten die leiden tot de aanmelding van een student. Deze activiteiten zijn gericht op oriënteren, verkennen en verdiepen met betrekking tot de aangeboden opleidingen op het mbo. Op basis van een realistisch beeld van de aangeboden opleidingen kunnen zij een onderbouwde keuze maken voor een opleiding en opleider.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Basistekst over keuzedelen – voor studenten Deze tekst kunt u gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen.
Website.png Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs