Vrijstellingen verzamelen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOnderwijs uitvoeren 1.2.jpeg

Vrijstellingen verzamelen

Op basis van eerder behaalde onderdelen van de opleiding of eerder opgedane werkervaring kan de student vrijstelling aanvragen bij de examencommissie. De vrijstellingen kunnen door de examencommissie verleend worden op beroepsgerichte en generieke examenonderdelen. De verleende vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier van de student.

In het geval van vrijstelling op basis van eerder opgedane werkervaring spreken we van Erkennen van Verworden Competenties (EVC).

Naast vrijstelling voor examens kan de student vrijstelling aanvragen voor onderwijs. Deze vrijstelling wordt niet door de examencommissie, maar door het onderwijsteam verleend.

Deze activiteit is onderdeel van: