Voorlichten aspiranten

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven.jpeg

Voorlichten aspiranten

De voorlichters hebben de taak om aspirant studenten goed voor te lichten over hun studiekeuze, door hen een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepenveld. Door goede voorlichting, wordt de kans vergroot dat jongeren een goede studiekeuze maken en wordt de kans op voortijdige uitval verkleind.

Het voorlichten van de aspiranten gebeurt in verschillende bijeenkomsten, soms al vanaf de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Voorlichting kan aspirant studenten helpen een profiel te kiezen op het vo dat aansluit bij de gewenste vervolgopleiding op het mbo. Het daadwerkelijk werven gebeurt veelal pas in het jaar van mogelijke aanmelding.
Voor 1 februari voorafgaand aan het nieuwe opleidingsjaar maken de voorlichters duidelijk wat het toelatingsrecht bij aanmelding inhoudt, of er bij bepaalde opleidingen sprake is van een instroombeperking en of er bij een opleiding aanvullende eisen worden gesteld die in een verplichte intake worden getoetst.


Deze activiteit is onderdeel van: