Voorbereiden bpv

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten 2.0.jpeg

Voorbereiden bpv

Het team of de instelling bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv, zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden.

Voor de start van de bpv-periode worden leerdoelen besproken en wordt een heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van student, bpv-bedrijf en school gegeven.

De student krijgt een begeleider vanuit school toegewezen. De praktijkopleider van het bpv-bedrijf wijst de student een praktijkbegeleider toe.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii