Verwerven leermateriaal

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Verwerven leermateriaal

Nadat een school de keuze heeft gemaakt om een opleiding te starten, herzien of herijken, beslissen volgens de afspraken binnen de school degenen die daartoe bevoegd zijn of leermateriaal wordt ingekocht of zelf gemaakt. Onder leermateriaal verstaan we lesmethoden, opdrachten, toetsen en bpv-opdrachten maar ook onderwijsspecifieke voorzieningen zoals kappersstoelen, simulatoren, anatomische poppen.

Het aan te schaffen leermateriaal wordt tijdig voor het begin van de betreffende onderwijsperiode aan de student bekend gemaakt.

Deze activiteit is onderdeel van: