Verwerven bpv-plaatsen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Verwerven bpv-plaatsen

De school verwerft voldoende passende bpv-plaatsen bij bpv-bedrijven. Het is duidelijk in beeld welke werkprocessen studenten bij betreffende bpv-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en rol in beoordeling.

Om bpv-bedrijf te worden moet een bedrijf erkend zijn door SBB. Daarnaast is deze organisatie de school behulpzaam bij het verkrijgen van voldoende bpv-plaatsen.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding) (als vervolg)