Uitvoeren team bijeenkomsten

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 2.0.jpeg

Uitvoeren team bijeenkomsten

Het team komt regelmatig bijeen om zaken te bespreken die het gehele team aangaan. Denk aan:

  • Lopende onderwijszaken.
  • Ontwikkeling van de verbeteragenda.
  • Ontwikkelingen binnen en buiten de instelling, zoals op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Ontwikkeling en professionalisering van het team, wensen van individuele teamleden met consequenties voor het team.
  • Teamorganisatie.
  • Uitkomsten van interne en externe evaluaties en bevindingen.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Professioneel statuut mbo In 2009 hebben sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) een professioneel statuut mbo afgesloten. Hiermee is onder andere vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Onderwijsteams vormen daarvoor de basis.
Website.png Taalspel: generieke eisen koppelen aan beroepscontext Het mbo-team taalspel is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij taal en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.
Website.png Website van de Inspectie van het Onderwijs Website van de Inspectie met alle informatie over --onder andere-- de organisatie, het toezicht op de kwaliteit van de examinering en rapportages.