Uitvoeren onderwijs intake

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedInschrijven 2.0.jpeg

Uitvoeren onderwijs intake

Nadat de student zich heeft aangemeld voor de opleiding volgt er een administratieve intake waaronder een controle op de toelatingsvoorwaarden. Doorgaans wordt er ook een onderwijsintake uitgevoerd. In deze intake wordt bijvoorbeeld het beroepsbeeld geschetst en krijgt de student een beter beeld van de opleiding. De intaker legt het resultaat van de intake vast in het begeleidingsdossier van de student. Dit kan onder andere bevatten:

  • Een begeleidingsadvies.
  • Overzicht van aan te vragen vrijstellingen.
  • De eerste keuzes in de leerroute van de student.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis Deze handreiking geeft aan hoe te handelen als u te maken krijgt met zij-instromers en eventueel vrijstelling wilt geven voor de bpv-diploma-eis.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis Deze handreiking geeft aan hoe te handelen als u te maken krijgt met zij-instromers en eventueel vrijstelling wilt geven voor de bpv-diploma-eis.