Uitvoeren interne communicatie

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven 2.0.jpeg

Uitvoeren interne communicatie

Ter voorbereiding op de voorlichtingsactiviteiten worden de onderwijsteams geïnformeerd. Er worden voorlichters geselecteerd in de onderwijsteams.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Basistekst over keuzedelen – voor studenten Deze tekst kunt u gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen.
Website.png Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs