Uitvoeren externe communicatie

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedWerven.jpeg

Uitvoeren externe communicatie

Tijdens de open dagen en via de website, brochures en ander voorlichtingsmateriaal worden de aspirant studenten geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden op het mbo. Daarnaast worden de decanen van de vo-scholen in de regio ingelicht over het opleidingsaanbod en de geplande voorlichtingsbijeenkomsten.


Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)