Testpag


 1. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 2. Act: Verwerven examens
 3. Act: Aanmelden (Keten: Inschrijfketen, Procesgebied: Inschrijven)
 4. Act: Op- en bijstellen handboek examinering
 5. Act: Longitudinale planning onderwijsinhoud
 6. Act: Voorlichten aspiranten
 7. Act: Diplomeren
 8. Act: Matchen student en bpv-plaats, Check erkenning bpv-bedrijf
 9. Act: Check erkenning bpv-bedrijf
 10. Act: Matchen student en bpv-plaats
 11. Act: Opstellen bpv-verbintenis
 12. Act: Bpv-opdrachten uitvoeren (Keten: Bpv-keten)
 13. Act: Opstellen visie onderwijs en examinering
 14. Act: Check afnamecondities
 15. Act: Construeren examens
 16. Act: Maken examenplan
 17. Act: Professionele ontwikkeling teamleden
 18. Act: Diplomeren (Keten: Examenketen, Procesgebied: Diplomeren en certificeren)
 19. Act: Aanmelden
 20. Act: Maken examenplan, Aanmelden
 21. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 22. Act: Leerroute bepalen
 23. Act: Eindgesprek houden (Keten: Bpv-keten)
 24. Act: Besluiten om te diplomeren, Uitvoeren onderwijs intake
 25. Act: Maken examenplan, Uitvoeren leertaken
 26. Act: Maken examenplan
 27. Act: Maken examenplan
 28. Act: Vaststellen resultaat examen, Construeren examens, Op- en bijstellen visie en kaders examinering, Beoordelen examen
 29. Act: Besluiten om te diplomeren, Uitvoeren examen, Check afnamecondities
 30. Act: Beoordelen examen, Uitvoeren examen, Check afnamecondities
 31. Act: Maken examenplan, Op- en bijstellen visie en kaders examinering, Op- en bijstellen handboek examinering
 32. Act: Maken examenplan, Beoordelen examen, Aanmelden examen
 33. Act: Maken examenplan, Beoordelen examen, Aanmelden examen
 34. Act: Maken examenplan, Beoordelen examen, Aanmelden examen
 35. Act: Uitvoeren examen
 36. Act: Matchen aanmelding en examenaanbod
 37. Act: Aanmelden examen, Opstellen visie onderwijs en examinering
 38. Act: Vaststellen examens
 39. Act: Aanmelden
 40. Act: Uitvoeren examen, Check afnamecondities
 41. Act: Publiceren onderwijs en examenregeling
 42. Act: Diplomeren
 43. Act: Analyseren omgeving
 44. Act: Analyseren omgeving
 45. Act: Analyse aanbod keuzedelen
 46. Act: Besluiten om te diplomeren, Uitvoeren examen, Beheer voorzieningen
 47. Act: Aanmelden, Voorlichten aspiranten
 48. Act: Orienteren op mogelijkheden
 49. Act: BSA verstrekken
 50. Act: Maken examenplan, Op- en bijstellen handboek examinering
 51. Act: Maken examenplan, Bepalen selectie keuzedelen, Vrijstellingen verzamelen
 52. Act: Begeleiden
 53. Act: Analyseren omgeving, Vaststellen opleidingen aanbod
 54. Act: Maken onderwijsplan, Vrijstellingen verzamelen, Analyse kwalificatiedossier
 55. Act: Construeren examens
 56. Act: Analyseren arbeidsmarkt, Analyse aanbod keuzedelen
 57. Act: Aanmelden examen, Analyse kwalificatiedossier, Analyse aanbod keuzedelen, Analyseren kwalificatiestructuur
 58. Act: Matchen student en bpv-plaats
 59. Act: Opstellen visie onderwijs en examinering
 60. Act: Construeren examens, Vaststellen examens
 61. Act: Analyseren omgeving
 62. Act: Aanmelden, Vastleggen zorgbehoefte
 63. Act: Vastleggen zorgbehoefte
 64. Act: Aanmelden
 65. Act: Op- en bijstellen visie en kaders examinering
 66. Act: Uitvoeren leertaken, Bepalen selectie keuzedelen, Analyse aanbod keuzedelen
 67. Act: Maken examenplan, Aanmelden
 68. Act: Maken examenplan
 69. Act: Maken examenplan
 70. Act: Maken examenplan
 71. Act: Aanmelden
 72. Act: Bepalen selectie keuzedelen, Analyse aanbod keuzedelen
 73. Act: Bepalen selectie keuzedelen, Analyse aanbod keuzedelen, Longitudinale planning onderwijsinhoud
 74. Act: Bepalen selectie keuzedelen, Analyse aanbod keuzedelen
 75. Act: Longitudinale planning onderwijsinhoud
 76. Act: Analyseren kwalificatiestructuur
 77. Act: Analyse kwalificatiedossier
 78. Act: Beoordelen examen, Verwerven examens
 79. Act: Uitvoeren externe communicatie
 80. Act: Uitvoeren externe communicatie
 81. Act: Construeren examens
 82. Act: Construeren examens
 83. Act: Maken examenplan, Op- en bijstellen visie en kaders examinering, Op- en bijstellen handboek examinering
 84. Act: Diplomeren
 85. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 86. Act: Aanmelden examen, Vrijstellingen verzamelen, Publiceren onderwijs en examenregeling
 87. Act: Evalueren
 88. Act: Jaarkalender vaststellen
 89. Act: Maken examenplan
 90. Act: Analyse aanbod keuzedelen
 91. Act: Analyseren omgeving, Analyseren arbeidsmarkt
 92. Act: Maken onderwijsplan
 93. Act: Op- en bijstellen visie en kaders examinering
 94. Act: Vaststellen opleidingen aanbod
 95. Act: Professionele ontwikkeling teamleden
 96. Act: Presenteren onderwijsaanbod
 97. Act: Professionele ontwikkeling teamleden
 98. Act: Op- en bijstellen handboek examinering, Professionele ontwikkeling teamleden, Verantwoorden, Opstellen visie onderwijs en examinering
 99. Act: Check aanvullende eisen
 100. Act: Construeren examens
 101. Act: Opstellen visie onderwijs en examinering
 102. Act: Op- en bijstellen visie en kaders examinering, Orienteren op mogelijkheden
 103. Act: Maken examenplan, Aanmelden examen
 104. Act: Maken examenplan
 105. Act: Aanmelden examen
 106. Act: Opstellen bpv-verbintenis
 107. Act: Vastleggen zorgbehoefte, Matchen aanmelding en examenaanbod, Uitvoeren uitgebreide intake
 108. Act: Op- en bijstellen handboek examinering
 109. Act: Op- en bijstellen handboek examinering
 110. Act: Maken examenplan
 111. Act: Maken examenplan
 112. Act: Maken onderwijsplan
 113. Act: Analyseren omgeving
 114. Act: Maken onderwijsplan
 115. Act: Jaarkalender vaststellen
 116. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 117. Act: Aanmelden
 118. Act: Aanmelden
 119. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 120. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 121. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 122. Act: Aanmelden, Beoordelen examen
 123. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 124. Act: Aanmelden
 125. Act: Diplomeren, Aanmelden
 126. Act: Onderhouden verbeteragenda, Beheer voorzieningen
 127. Act: Aanmelden examen
 128. Act: Aanmelden examen, Uitvoeren leertaken
 129. Act: Aanmelden examen, Uitvoeren leertaken
 130. Act: Aanmelden examen
 131. Act: Aanmelden examen
 132. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 133. Act: Maken examenplan
 134. Act: Maken examenplan
 135. Act: Aanmelden, Uitvoeren leertaken
 136. Act: Begeleiden, Presenteren onderwijsaanbod
 137. Act: Construeren examens
 138. Act: Construeren examens
 139. Act: Construeren examens
 140. Act: Construeren examens
 141. Act: Construeren examens
 142. Act: Construeren examens
 143. Act: Construeren examens
 144. Act: Construeren examens
 145. Act: Construeren examens
 146. Act: Maken onderwijsplan
 147. Act: Vaststellen examens
 148. Act: Vaststellen examens, Inkoop leermateriaal
 149. Act: Vaststellen examens
 150. Act: Vaststellen examens
 151. Act: Vaststellen examens
 152. Act: Vaststellen examens
 153. Act: Vaststellen examens
 154. Act: Vaststellen examens
 155. Act: Vaststellen examens
 156. Act: Vaststellen examens
 157. Act: Vaststellen examens
 158. Act: Vaststellen examens
 159. Act: Aan- en afwezigheid registreren
 160. Act: Op- en bijstellen handboek examinering
 161. Act: Controle toelatingsvoorwaarden
 162. Act: Maken examenplan, Maken onderwijsplan
 163. Act: Vrijstellingen verzamelen
 164. Act: Construeren examens, Vaststellen examens, Verwerven examens
 165. Act: Besluit inkoop of zelf construeren
 166. Act: Verantwoorden
 167. Act: Diplomeren, Analyse kwalificatiedossier
 168. Act: Diplomeren