Team organiseren en ontwikkelen

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 2.0.jpeg

Team organiseren en ontwikkelen

De organisatie en ontwikkeling van het team overkoepelt de procesgebieden, het team is hoeder van de activiteiten en processtappen in de grondplaat. Deze groep activiteiten geeft een beeld van de aspecten waarop het team zich organiseert en de gewenste en benodigde ontwikkelingen analyseert, organiseert, evalueert en verantwoordt.
Het team ontwikkelt team- en professionaliseringsplannen en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan, de werkverdeling wordt in het team besproken en onderschreven. Het eigen functioneren is onderwerp van reflectie op het eigen handelen maar wordt ook in interne evaluatie beoordeeld en extern naar stakeholders verantwoord.

In kader van de PDCA-cyclus houdt het team een verbeteragenda bij voor sleutelactiviteiten in de ketens (zie aldaar). De voorgenomen verbeteringen worden doorgevoerd zodra de gelegenheid zich voordoet.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Professioneel statuut mbo In 2009 hebben sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) een professioneel statuut mbo afgesloten. Hiermee is onder andere vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Onderwijsteams vormen daarvoor de basis.
Website.png Taalspel: generieke eisen koppelen aan beroepscontext Het mbo-team taalspel is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij taal en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.
Website.png Website van de Inspectie van het Onderwijs Website van de Inspectie met alle informatie over --onder andere-- de organisatie, het toezicht op de kwaliteit van de examinering en rapportages.
Website.png Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Website met de gehele, recente, tekst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs"