Team organiseren en ontwikkelen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Team organiseren en ontwikkelen

De organisatie en ontwikkeling van het team overkoepelt de procesgebieden, het team is hoeder van de activiteiten en processtappen in de grondplaat. Deze groep activiteiten geeft een beeld van de aspecten waarop het team zich organiseert en de gewenste en benodigde ontwikkelingen analyseert, organiseert, evalueert en verantwoordt.
Het team ontwikkelt team- en professionaliseringsplannen en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan, de werkverdeling wordt in het team besproken en onderschreven. Het eigen functioneren is onderwerp van reflectie op het eigen handelen maar wordt ook in interne evaluatie beoordeeld en extern naar stakeholders verantwoord.

In kader van de PDCA-cyclus houdt het team een verbeteragenda bij voor sleutelactiviteiten in de ketens (zie aldaar). De voorgenomen verbeteringen worden doorgevoerd zodra de gelegenheid zich voordoet.