TPO 2.0

Over

Over TPO

TPO is de afkorting voor Teamplaat Onderwijskwaliteit.

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering ontwikkelt onder de titel "Teamplaat Onderwijskwaliteit" een digitale omgeving voor kwaliteitsborging onderwijs en examinering voor MBO scholen. Het product is een uitbreiding van de PE voor examinering die er integraal onderdeel van zal gaan uitmaken.

Dit is versie 2.0 van de TPO omgeving. Uitbreidingen/verbeteringen:

  • integratie van schooleigen omgevingen
  • verbeterde menu-structuur
  • vormgeving.

De inhoud is gelijk aan versie 1.2.


Meer informatie: Kennispunt MBO

Oorspronkelijk materiaal dat voor deze wiki is gemaakt valt onder het Creative Commons regime CC BY-NC-SA 4.0