TPO 2.0

Algemeen voorbehoud

  • TPO 2.0 gebruikt de versies 1.2 van de Teamplaat Onderwijskwaliteit (schema's, landelijke teksten en handreikingen).
  • Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen
  • Deze wiki maakt gebruik van eerder ontwikkeld bronmateriaal. De rechten ervan worden erkend en blijven berusten bij de oorspronkelijke makers.
  • Oorspronkelijk materiaal dat voor deze wiki is gemaakt valt onder het Creative Commons regime CC BY-NC-SA 4.0


Ziet u in deze wiki iets dat niet klopt of anderszins niet correct is? Geef het door aan de beheerders van deze wiki.