TPO 1.2

Over

Uit TPO 1.2

Over TPO

TPO is de afkorting voor Teamplaat Onderwijskwaliteit.

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering ontwikkelt onder de titel "Teamplaat Onderwijskwaliteit" een digitale omgeving voor kwaliteitsborging onderwijs en examinering voor MBO scholen. Dit is versie 1.2. Het product is een uitbreiding van de PE voor examinering die er integraal onderdeel van zal gaan uitmaken.
Oorspronkelijk materiaal dat voor deze wiki is gemaakt valt onder het Creative Commons regime CC BY-NC-SA 4.0

Meer informatie: Kennispunt MBO