Servicedocument Praktijkovereenkomst

Handreikingnaam Servicedocument Praktijkovereenkomst
Bron https://onderwijsenexaminering.nl/wet-en-regelgeving/overeenkomsten/praktijkovereenkomst/
Infobox Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.
Procesgebied(1) Bpv organiseren
Procesgebied(2)
Activiteitenketen(1) Bpv-keten
Activiteitenketen(2)
Activiteit(1) Opstellen bpv-verbintenis
Activiteit(2)
Activiteit(3)
Activiteit(4)
Domein Main
Casus(1)
Casus(2)
Domein Main