Schooleigen omgeving

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Werken met schooleigen omgeving

Er is beperkt getest met de schooleigen omgeving voor teams. Deze omgeving heeft dezelfde opzet als de openbare website, maar is alleen toegankelijk voor medewerkers van de betreffende school of het onderwijsteam. Het biedt teams de mogelijkheid om eigen documenten in de omgeving op te nemen en zelf te beheren.

Wil je als onderwijsteam met een eigen omgeving aan de slag? Benieuwd naar de mogelijkheden? Een schooleigen omgeving voor jouw onderwijsteam, kan je aanvragen bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering.


Tips voor verbetering?

Deze omgeving is door het Kennispunt MBO ontwikkeld. De huidige versie is 2.0. De ambitie is een website te maken die herkenbaar is voor onderwijsteams, gebruiksvriendelijk is en daadwerkelijk bijdraagt aan de verdere versterking van de onderwijskwaliteit. Feedback en tips zijn welkom en zullen worden meegenomen in een volgende versie!