Schatten onderwijs en studenten

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenPlanningketen 2.0.jpeg

Schatten onderwijs en studenten

Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs voor het aankomende schooljaar op basis van de meerjarenplanning. Dit kan geschieden op basis van aantal klassen, aantal studenten en aantal leerroutes.


De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Officiële schoolvakanties Link naar de rijksoverheid met de officiële regeling.