Roosteren

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Roosteren

Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning.

Dit omvat de matching tussen specifieke:

  • Student(en), klas(sen) of groep(en)
  • Faciliteit(en)
  • Docent(en) en/of instructeurs
  • Datum en tijd


Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden.


Het rooster houdt rekening met:

  • de onderwijswetgeving (urennorm)
  • de CAO MBO
  • de OER

Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan