Publiceren roosters

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Publiceren roosters

Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen.


Het rooster wordt tijdig verstrekt aan studenten en docenten.

Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan