Publiceren onderwijs en examenregeling

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod.jpeg

Publiceren onderwijs en examenregeling

Het onderwijs en examenreglement is het juridisch kader dat voor elke student de transparantie en betrouwbaarheid van het onderwijs- examenproces waarborgt. Het onderwijs en examenreglement moet bekend zijn bij de student en op bijvoorbeeld de website van de school staan. In het onderwijs en examenreglement staan de formele regels en afspraken waar iedereen die bij onderwijs, examinering en diplomering betrokken is, zich aan houdt. Er zijn regels en afspraken opgenomen over bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding, studiebegeleiding en studievoortgang, fraude, herkansingen, bewaartermijnen en klachten. Het gaat om formele, juridische afspraken en kaders.

Mogelijke substappen:
  1. Verzamel de(bijgestelde)visie en kaders van de opleiding, onderwijs en examenreglementen de verbeterplannen van vorig jaar.
  2. Bekijk of er, gezien de documenten, aanleiding is om het al bestaande reglement aan te passen.
  3. Pas het reglement aan of stel het reglement op. Gebruik hiervoor eventueel het servicedocument Handreiking inhoud examenreglement.
  4. Publiceer na vaststelling het onderwijs en examenreglement.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)