Professionele ontwikkeling teamleden

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Professionele ontwikkeling teamleden

In 2009 is in het professioneel statuut mbo vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren waarbij de onderwijsteams de basis zijn. De eigen leervragen van het team zijn in eerste instantie bepalend voor de professionaliseringsactiviteiten. Bijvoorbeeld door de competenties die nodig zijn voor het geven en ontwikkelen van onderwijs en het behalen van de teamdoelen af te zetten tegen de aanwezige competenties.
Met team en leidinggevende wordt in overleg bepaald of en hoe de gevraagde activiteiten passen bij de doelen en het professionaliseringsplan van de school en beschikbare middelen.
Activiteiten die professionele ontwikkeling stimuleren zijn bijvoorbeeld:

  • opleidingen of (interne) cursussen
  • kenniskringen
  • deelname aan conferenties
  • deelname aan innovatieve initiatieven
  • coaching en intervisie

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)