Planningketen

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenPlanningketen 2.0.jpeg

Planningketen

De planningketen is er op gericht dat op elk moment in het jaar studenten, docenten, leermateriaal, onderwijsspecifieke en generieke voorzieningen in de bedoelde samenstelling worden samengebracht zodat studenten hun leertaak kunnen uitvoeren of hun examen kan worden afgenomen.
De componenten in de planningketen zijn onderwijsaanbod, plannen van inzet, bepaling van benodigde voorzieningen, de jaarkalender, beschikbaar (gemaakte) faciliteiten en werkverdeling. Deze onderdelen zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden soms elkaar: een deel van het roosterproces is iteratief van karakter. De planningketen levert roosters en examenplanningen op.

Er zijn drie stadia: de meerjarenplanning, de jaarplanning en het rooster. De meerjarenplanning is een grofmazige planning over meerdere jaren heen, de jaarplanning is een minder grofmazige planning voor een schooljaar en het rooster is een specifieke planning voor een (bepaalde) periode.


De eerste stadia in de keten worden doorgaans jaarlijks doorlopen. Het roosteren, publiceren van roosters en het beheren van de roosterwijzigingen kan dagelijks doorlopen worden.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Onderdelen die in een casus voorkomen

Als aanleiding
In vervolg