Overzicht alle koppelingen

Overzicht alle koppelingen

Handreiking/documentActiviteitProcesgebiedActiviteitenketenSchool
AMN instructieInschrijvenMaascollege
Aanbesteding inkoop examendienstenVerwerven examensExaminerenMain
Advies omgang met onregelmatigheden CEOp- en bijstellen handboek examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Algemene voorwaardenInschrijvenMaascollege
Artikel: Onderwijstijd vraagt kwaliteit en geeft ruimteLongitudinale planning onderwijsinhoudOntwikkelen en voorbereidenMain
BPV PROCEDURE BIJ STARTBpv organiserenMaascollege
BPV procedure(POK)Bpv organiserenMaascollege
BPV-gidsBpv organiserenMaascollege
Basistekst over keuzedelen – voor studentenVoorlichten aspirantenWervenMain
Beveiliging digitale examensOntwikkelen en voorbereidenMain
Bevestigingsbrief Maascollege intakeInschrijvenMaascollege
Bewaartermijnen examengegevensDiplomerenDiplomeren en certificerenMain
BlokevaluatieTeam organiseren en ontwikkelenMaascollege
Bpv protocolOpstellen bpv-verbintenisBpv organiserenMain
Checklist BpvBpv organiserenMaascollege
Checklist evaluatie kaders stellenOpstellen visie onderwijs en examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Checklist examensetting en afnameconditiesCheck afnameconditiesExaminerenExamenketenMain
Checklist verankering examinering talen en rekenenConstrueren examensOntwikkelen en voorbereidenExamenketenMain
Cohortenschema taal en rekenenMaken examenplanMain
Concept PersoneelsplanProfessionele ontwikkeling teamledenTeam organiseren en ontwikkelenOnderwijsketenMaascollege
Document Testcollege algemeenAanmeldenExamineren
Onderwijs uitvoeren
Testcollege
Doorstromen met keuzedelenLeerroute bepalenOnderwijs uitvoerenMain
EngelsOnderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
Examendeelnemers en de bpv-diploma-eisBesluiten om te diplomeren
Uitvoeren onderwijs intake
Inschrijven
Examineren
Main
Examenorganisatie 2.0 (2019-01-26)Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodExamenketenTwente
Examenplan Educator cijferoverzichtMaken examenplan
Uitvoeren leertaken
Onderwijs uitvoerenExamenketenMaascollege
Examenplan MC ExcelMaken examenplanMaascollege
Examenplan zak slaag regeling generiekMaken examenplanMaascollege
Examenreglement 2019-2020Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Examentaak ExamencommissieVaststellen resultaat examen
Construeren examens
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Beoordelen examen
Examineren
Ontwikkelen en voorbereiden
ExamenketenMain
Examentaak Managen examineringBesluiten om te diplomeren
Uitvoeren examen
Check afnamecondities
Examineren
Diplomeren en certificeren
Main
Examentaak afnemen en beoordelenBeoordelen examen
Uitvoeren examen
Check afnamecondities
ExaminerenExamenketenMain
Examentaken mbo 2017 - complete versie 2017Maken examenplan
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Op- en bijstellen handboek examinering
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
ExamenwijzerMaken examenplan
Beoordelen examen
Aanmelden examen
ExaminerenMaascollege
Examenwijzer Maas College PW 2019-2020Maken examenplan
Beoordelen examen
Aanmelden examen
ExaminerenMaascollege
Examenwijzer Maas College SMD 2019-2020Maken examenplan
Beoordelen examen
Aanmelden examen
ExaminerenMaascollege
Examineren in het buitenlandUitvoeren examenExaminerenMain
Examineren studenten met extra ondersteuningsvraagMatchen aanmelding en examenaanbodExaminerenMain
Examinering - kaders ROC van TwenteTwente
Format OERAanmelden examen
Opstellen visie onderwijs en examinering
Inschrijven
Examineren
Examenketen
Inschrijfketen
Curio
Format benoemingsvoorstel lid examencommissieVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Handboek examinering - Kaders stellenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenTwente
Handreiking : Exameninstrumenten vaststellen en werken met ‘drie routes naar een valide exameninstrument’Vaststellen examensExaminerenMain
Handreiking Testcollege algemeen voor testAanmeldenExamineren
Onderwijs uitvoeren
ExamenketenTestcollege
Handreiking examinering in de beroepspraktijkUitvoeren examen
Check afnamecondities
ExaminerenMain
Handreiking opstellen OERPubliceren onderwijs en examenregelingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Handreiking regeling cum laudeDiplomerenDiplomeren en certificerenMain
Handreiking verkorting van bekostigde mbo-opleidingenAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Handreiking verkorting van niet-bekostigde mbo-opleidingenAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Handreiking: KeuzedelenAnalyse aanbod keuzedelenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examensBesluiten om te diplomeren
Uitvoeren examen
Beheer voorzieningen
Examineren
Ontwikkelen en voorbereiden
ExamenketenMain
Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijsAanmelden
Voorlichten aspiranten
WervenInschrijfketenMain
Handreiking: beoordelingsschaal bij keuzedelen i.h.k.v. de compensatieregelingOrienteren op mogelijkhedenExamenketenMain
Handreiking: bindend studieadviesBSA verstrekkenOnderwijs uitvoerenOnderwijsketenMain
Handreiking: examinering en keuzedelenMaken examenplan
Op- en bijstellen handboek examinering
AanbodketenMain
Handreiking: keuzedelen en examinering?Maken examenplan
Bepalen selectie keuzedelen
Vrijstellingen verzamelen
ExaminerenExamenketenMain
Handreiking: kiezen van keuzedelen binnen slbBegeleidenOnderwijs uitvoerenMain
Handreiking: meer weten over certificatenAnalyseren omgeving
Vaststellen opleidingen aanbod
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examineringMaken onderwijsplan
Vrijstellingen verzamelen
Analyse kwalificatiedossier
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Onderwijs uitvoeren
Aanbodketen
Onderwijsketen
Main
Handreiking: stappenplan en raamwerken examens keuzedelenConstrueren examensExaminerenExamenketenMain
Handreiking: zelf keuzedelen ontwikkelenAnalyseren arbeidsmarkt
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Https://studentalbeda.sharepoint.com/sites/AFD-WO-wenodoc/Examinering/SitePages/Introductiepagina.aspxAanmelden examen
Analyse kwalificatiedossier
Analyse aanbod keuzedelen
Analyseren kwalificatiestructuur
Onderwijs uitvoeren
Examineren
Examenketen
Onderwijsketen
AlbedaCSP
Https://www.curio.nl/media/hsmdsrkr/praktijkovereenkomst-beroepsonderwijs-2019-2020.pdfMatchen student en bpv-plaatsBpv organiseren
Onderwijs uitvoeren
Bpv-ketenCurio
Hulpvragen visievorming examinering incl. voorbeeldenOpstellen visie onderwijs en examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschapConstrueren examens
Vaststellen examens
Ontwikkelen en voorbereidenExamenketenMain
Informatie over: cross-oversAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Jaarplanning Pedagogiek september 2019Plannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD februariPlannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD februari 2019Plannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD meiPlannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD mei 2019Plannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD novemberPlannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD november 2018Plannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD november 2019 - ma, di, woPlannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD november 2019 - wo, do, vrPlannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD september 2019Plannen en roosterenMaascollege
Jaarplanning SMD start februari 2019Plannen en roosterenMaascollege
KPI's examineringOp- en bijstellen visie en kaders examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Examineren
Novacollege
Kader Excellentie 2019-2020Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Kader keuzedelen 3.0Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Kaderdocument keuzedelen Nova CollegeUitvoeren leertaken
Bepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Onderwijs uitvoeren
Aanbodketen
Onderwijsketen
Novacollege
Keuzedelen voorbereiding havoBepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Keuzedelen: facts and figuresBepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Longitudinale planning onderwijsinhoud
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Ontwikkelen en voorbereiden
AanbodketenMain
Keuzedelen? Even spieken . . .Bepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Keuzedelen? Even spieken …Longitudinale planning onderwijsinhoudOntwikkelen en voorbereidenMain
Kwalificatiestructuur mboAnalyseren kwalificatiestructuurVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Kwaliteitsplan 2019-2020Ontwikkelen en voorbereidenMaascollege
Leeswijzer: herziene kwalificatiedossiersAnalyse kwalificatiedossierAanbodketenMain
MC ExamencommissieBeoordelen examen
Verwerven examens
Ontwikkelen en voorbereidenMaascollege
Maascollege facebook omslagfotoUitvoeren externe communicatieWervenMaascollege
Maascollege facebook profielfotoUitvoeren externe communicatieWervenMaascollege
Matrijzen NeGs 3F 1,2,3Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Matrijzen NeSp 3F 1,2,3Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Memorie van Toelichting wijziging (aanscherping) examencommissiesMaken examenplan
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Op- en bijstellen handboek examinering
Main
Model instellingsverklaringDiplomerenDiplomeren en certificerenExamenketenMain
Nederlands (generiek) algemene planningOnderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
OER AlgemeenAanmelden examen
Vrijstellingen verzamelen
Publiceren onderwijs en examenregeling
Maascollege
Observatieformulier lessenEvaluerenMaascollege
Officiële schoolvakantiesJaarkalender vaststellenPlannen en roosterenMain
Onderwijsovereenkomst MaascollegeInschrijvenMaascollege
Onderzoekskader 2017 Inspectie van het OnderwijsMaken examenplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Overzicht gepubliceerde keuzedelenAnalyse aanbod keuzedelenAanbodketenMain
Overzicht netwerkpartnersAnalyseren omgeving
Analyseren arbeidsmarkt
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMaascollege
Overzicht voorzitters en secretarissen examencommissiesVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodExamenketenTwente
Overzicht: veelgestelde vragen taal en rekenenMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Pilot Bot verminderingOnderwijs uitvoerenOnderwijsketenAlbedaMZRSS
Portfolio-opdrachten LOBOnderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
Poster kritische succesfactorenOp- en bijstellen visie en kaders examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Proces ondersteuningInschrijvenMaascollege
Procesbeschrijving keuzedelenVaststellen opleidingen aanbodVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMaascollege
Procesbeschrijving personeelsontwikkelingProfessionele ontwikkeling teamledenTeam organiseren en ontwikkelenMaascollege
Procesbeschrijving: AanmeldingInschrijvenMaascollege
Processchema: Kiezen en registreren van keuzedelenPresenteren onderwijsaanbodOnderwijs uitvoerenOnderwijsketenNovacollege
Professioneel statuut mboProfessionele ontwikkeling teamledenTeam organiseren en ontwikkelenMain
Publicatie: Ruimte in regels in het mboOp- en bijstellen handboek examinering
Professionele ontwikkeling teamleden
Verantwoorden
Opstellen visie onderwijs en examinering
Bpv organiseren
Onderwijs uitvoeren
AanbodketenMain
Regeling Standaarden examenkwaliteit mbo 2017Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Regeling aanvullende eisen toelating mbo.Check aanvullende eisenInschrijfketenMain
Rekenen (generiek) niveau 4Onderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
Relevant en representatief examineren: even spiekenConstrueren examensExamenketenMain
Resultaten meenemen bij overschrijving dossier - kwalificatieVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Rollen en taken commissie centrale examineringOpstellen visie onderwijs en examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
S1.15 Servicedocument Engels examinering 2018-2019Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Orienteren op mogelijkheden
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodExamenketenNovacollege
Servicedocument PraktijkovereenkomstOpstellen bpv-verbintenisBpv organiserenBpv-ketenMain
Servicedocument: Passende examineringVastleggen zorgbehoefte
Matchen aanmelding en examenaanbod
Uitvoeren uitgebreide intake
Onderwijs uitvoeren
Examineren
InschrijfketenMain
Stappenplan handboek examinering inhoudsopgaveOp- en bijstellen handboek examineringAanbodketenMain
Stappenplan omgaan met generieke eisen mvt in herziene dossiersOp- en bijstellen handboek examineringExamenketenMain
Stappenplan opstellen examenplanMaken examenplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Stappenplan van keuzedeel tot examenplanMaken examenplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiersMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodOnderwijsketenMain
Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolomAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Studenten StatuutOnderwijs uitvoerenMaascollege
Studentenhandleiding LOB 2019-2020Onderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
Studiewijzer GPM/OA 2019-2020Onderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
Studiewijzer SMD 2019-2020Onderwijs uitvoerenOnderwijsketenMaascollege
Taalspel: generieke eisen koppelen aan beroepscontextMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Team organiseren en ontwikkelen
Main
TestJaarkalender vaststellenPlannen en roosterenPlanningketenLakkerij
Test AmersfoortAanmeldenInschrijvenAanbodketenMBOAmersfoort
Test AutomotivecollegeAanmeldenInschrijvenAanbodketenAutomotivecollege
Test CorAanmelden
Uitvoeren leertaken
Inschrijven
Onderwijs uitvoeren
Planningketen
Inschrijfketen
KW1C
Test DaanPlannen en roosterenScalda
Test DeltioncollegeAanmelden
Uitvoeren leertaken
Inschrijven
Onderwijs uitvoeren
Planningketen
Bpv-keten
Deltioncollege
Test LiSAanmelden
Beoordelen examen
InschrijvenAanbodketenLiS
Test ROCMondriaanAanmelden
Uitvoeren leertaken
InschrijvenExamenketenROCMondriaan
Test RijnijsselAanmeldenInschrijvenAanbodketenRijnijssel
Test handreiking voor ScaldaOnderhouden verbeteragenda
Beheer voorzieningen
Inschrijven
Team organiseren en ontwikkelen
AanbodketenScalda
Tips voor de begeleiding bij het kiezen van keuzedelen door studentenBegeleiden
Presenteren onderwijsaanbod
Onderwijs uitvoerenMain
Toetsmatrijs Engels Gesprekken A2 IE - 001Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Engels Gesprekken A2 IE - 002Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Engels Schrijven A2 IE - 001Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Engels Schrijven A2 IE - 002Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Engels Spreken A2 IE - 001Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Engels Spreken A2 IE - 002Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Nederlands Schrijven 3F IE - 001Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Nederlands Schrijven 3F IE - 002Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Toetsmatrijs Nederlands Schrijven 3F IE - 007Construeren examensExaminerenExamenketenMaascollege
Tutorial: analyse beroepstaaltakenMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodOnderwijsketenMain
Uitlegstroomschema ondersteuningsbehoefteInschrijvenMaascollege
Uitnodigingsbrief Maascollege IntakeInschrijvenMaascollege
Vaststeldocument Engels Gesprekken voeren - B1 - 1-2-3Vaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Engels Gesprekken voeren -A2 - 1-2-3Vaststellen examens
Inkoop leermateriaal
ExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Engels Schrijven - A2 - 1-2-3Vaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Engels Schrijven - B1 - 1-2-3Vaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Engels Spreken - A2 - 1-2-3Vaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Engels Spreken - B1 - 1-2-3Vaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Gesprekken 2FVaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Gesprekken 3FVaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Schrijven 2FVaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Schrijven 3FVaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Spreken 2FVaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vaststeldocument Spreken 3FVaststellen examensExaminerenExamenketenMaascollege
Vergoeding en inzet externe leden examencommissieVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodTwente
Verzuimprotocol Maas collegeAan- en afwezigheid registrerenOnderwijs uitvoerenMaascollege
Voorbeeld inhoudsopgave examenreglementOp- en bijstellen handboek examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketenMain
Vooropleidingseisen mboControle toelatingsvoorwaardenInschrijfketenMain
Voorwaardelijke toetsing en examineringMaken examenplan
Maken onderwijsplan
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodMain
Vrijstellingenbrief Nova College 2019-2020Vrijstellingen verzamelenOnderwijs uitvoeren
Examineren
Novacollege
Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardighedenConstrueren examens
Vaststellen examens
Verwerven examens
Examineren
Ontwikkelen en voorbereiden
ExamenketenMain
Website Kennispunt Onderwijs en Examinering mboExaminerenExamenketenMain
Website valideringexamens.nlBesluit inkoop of zelf construerenExamenketenMain
Website van de Inspectie van het OnderwijsVerantwoordenTeam organiseren en ontwikkelenMain
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)Team organiseren en ontwikkelenAanbodketenMain
Wettelijke beroepsvereistenDiplomeren
Analyse kwalificatiedossier
Diplomeren en certificerenMain
Wettelijke norm generieke en beroepsspecifieke examensDiplomerenExaminerenExamenketenMaascollege