Overzicht Teamplaat Onderwijskwaliteit

Basiscomponenten Teamplaat Onderwijskwaliteit


Hieronder staat het volledige overzicht van de basiscomponenten Procesgebied, Activiteitenketen en Activiteit en de onderlinge relatie. U kunt op elk van de kolommen sorteren.
Door een onderdeel aan te klikken komt u op de inhoudelijke pagina van de betreffende component.

ActiviteitKetenProcesgebied
Aan- en afwezigheid registrerenOnderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
AanmeldenInschrijfketenInschrijven
Aanmelden examenExamenketenExamineren
Analyse aanbod keuzedelenAanbodketen
Analyse kwalificatiedossierAanbodketen
Analyseren arbeidsmarktAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Analyseren faciliteitenPlanningketen
Analyseren kwalificatiestructuurAanbodketen
Analyseren omgevingAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Analyseren sterkte en zwakte schoolAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Analyseren werkverdelingPlanningketenPlannen en roosteren
BSA verstrekkenOnderwijsketen
BegeleidenOnderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Beheer bedrijfsgegevensBpv-keten
Beheer voorzieningenOntwikkelen en voorbereiden
Beheren rooster wijzigingenPlanningketenPlannen en roosteren
Beheren wachtlijstInschrijfketen
Beoordelen bpvBpv-keten
Beoordelen examenExamenketenExamineren
Bepalen benodigde voorzieningenExamenketen
Aanbodketen
Planningketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Ontwikkelen en voorbereiden
Bepalen regionale opleidingsvraagAanbodketen
Bepalen selectie keuzedelenAanbodketen
Beslissen over examenaanvraagExamenketen
Onderwijsketen
Onderwijs uitvoeren
Besluit inkoop of zelf construerenExamenketen
Besluit inkoop of zelf maken leermateriaalOnderwijsketen
Besluiten om te diplomerenExamenketenDiplomeren en certificeren
Bevestigen aanmeldingInschrijfketen
Bpv-opdrachten uitvoerenBpv-keten
Check aanvullende eisenInschrijfketen
Check afnameconditiesExamenketenExamineren
Check diplomadossierExamenketenDiplomeren en certificeren
Check erkenning bpv-bedrijfBpv-ketenBpv organiseren
Clusteren leertakenPlanningketen
Onderwijsketen
Plannen en roosteren
Construeren examensExamenketen
Controle toelatingsvoorwaardenInschrijfketen
DiplomerenExamenketenDiplomeren en certificeren
Eindgesprek houdenBpv-keten
EvaluerenTeam organiseren en ontwikkelen
Evalueren bestaand aanbodAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Externe contacten onderhoudenTeam organiseren en ontwikkelen
Informeren student en beoordelaarExamenketenExamineren
Inkoop examensExamenketen
Inkoop leermateriaalOnderwijsketen
Input Doorstroom DossierInschrijfketen
Inschrijven studentInschrijfketen
InterveniërenOnderwijsketen
Jaarkalender vaststellenPlanningketenPlannen en roosteren
Leerklimaat creërenTeam organiseren en ontwikkelen
Leerresultaten verzamelen en registrerenOnderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Leerroute bepalenPlanningketen
Inschrijfketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Longitudinale planning onderwijsinhoudOnderwijsketenOntwikkelen en voorbereiden
Maken examenplanExamenketen
Aanbodketen
Planningketen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Maken jaarplanningPlanningketenPlannen en roosteren
Maken meerjarenplanningPlanningketen
Onderwijsketen
Plannen en roosteren
Maken onderwijsplanAanbodketen
Planningketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Matchen aanmelding en examenaanbodExamenketenExamineren
Matchen student en bpv-plaatsOnderwijsketen
Bpv-keten
Bpv organiseren
Monitoren voortgang leerrouteOnderwijsketenOnderwijs uitvoeren
Onderhouden verbeteragendaTeam organiseren en ontwikkelen
OndersteunenOnderwijsketenOnderwijs uitvoeren
Ondertekenen bpv-verbintenisBpv-ketenBpv organiseren
Ondertekenen onderwijsverbintenisInschrijfketenInschrijven
Ontwikkelen en onderhouden leertakenOnderwijsketenOntwikkelen en voorbereiden
Op- en bijstellen handboek examineringAanbodketen
Op- en bijstellen visie en kaders examineringAanbodketen
Opstellen bpv-verbintenisBpv-ketenBpv organiseren
Opstellen onderwijsverbintenisInschrijfketenInschrijven
Opstellen teamplanTeam organiseren en ontwikkelen
Opstellen visie onderwijs en examineringAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Opstellen werkverdelingPlanningketenTeam organiseren en ontwikkelen
Orienteren op mogelijkhedenExamenketen
Plaatsen studentInschrijfketenInschrijven
Presenteren onderwijsaanbodPlanningketen
Onderwijsketen
Onderwijs uitvoeren
Probleem signalerenOnderwijsketen
Professionele ontwikkeling teamledenTeam organiseren en ontwikkelen
Publiceren onderwijs en examenregelingAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Publiceren roostersPlanningketen
Onderwijsketen
Plannen en roosteren
Registreren bpv-plaatsBpv-keten
Registreren bpv-urenBpv-keten
RoosterenPlanningketenPlannen en roosteren
Schatten onderwijs en studentenPlanningketen
Start- of stop-voornemen melden DUOAanbodketen
Inschrijfketen
Startgesprek houdenBpv-keten
Uitvoeren administratieve intakeInschrijfketen
Uitvoeren examenExamenketen
Planningketen
Examineren
Uitvoeren externe communicatieInschrijfketenWerven
Uitvoeren interne communicatieInschrijfketenWerven
Uitvoeren leertakenPlanningketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Uitvoeren onderwijs intakeInschrijfketenInschrijven
Uitvoeren team bijeenkomstenTeam organiseren en ontwikkelen
Uitvoeren uitgebreide intakeInschrijfketenInschrijven
Uitwisseling BRON (OD)Examenketen
Uitwisseling BRON (OR)Examenketen
Uitwisseling SBBBpv-keten
Vastleggen zorgbehoefteInschrijfketen
Onderwijsketen
Vaststellen examensExamenketen
Vaststellen opleidingen aanbodAanbodketen
Inschrijfketen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Vaststellen resultaat examenExamenketenExamineren
VerantwoordenTeam organiseren en ontwikkelen
Verwerven bpv-plaatsenBpv-ketenOntwikkelen en voorbereiden
Verwerven examensExamenketenOntwikkelen en voorbereiden
Verwerven leermateriaalOnderwijsketenOntwikkelen en voorbereiden
Voorbereiden bpvBpv-keten
Voorlichten aspirantenInschrijfketenWerven
Voortgang besprekenBpv-keten
Vrijstellingen verzamelenOnderwijsketenOnderwijs uitvoeren
Werven aspirantenInschrijfketenWerven
Werven bpv-bedrijfBpv-keten
Zelf maken leermateriaalOnderwijsketen
Zorg verlenenOnderwijsketen