Orienteren op mogelijkheden

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteit in procesgebiednaar ketenExamenketen 2.0.jpeg

Orienteren op mogelijkheden

Voor de inrichting van de examinering kan het onderwijsteam verschillende keuzes maken. Bijvoorbeeld, op welke wijze het bedrijfsleven is betrokken bij de examinering, of welke exameninstrumenten worden ingezet. Bij de oriëntatie op de verschillende mogelijkheden, verzamelt het onderwijsteam documenten, zoals visiedocumenten, examenhandboek, richtlijnen vanuit de examencommissie etc. Op deze manier ontstaat inzicht in de kaders waar je rekening mee moet houden. De eigen verbeteragenda en aanbevelingen van de examencommissie kunnen waardevol zijn om op te nemen en helpen bij het maken van de keuzes voor de examinering.

Zowel constructie als inkoop hebben betrekking op het complete exameninstrument; opdracht(en), afnamecondities, instructies, criteria, beoordelingsmodel, beoordelingscriteria, examenmatrijs, handleiding en beoordelingsprotocol.

Naast het inkopen van een 'volledig examen' kan er voor worden gekozen om een kaderexamen in te kopen waarin alleen de examenvorm, beoordelingscriteria en het proces omschreven staan. Bij het zelf construeren komt in toenemende mate de vorm voor waarbij scholen samen komen tot constructie van examens, al dan niet onder supervisie van examendeskundigen.

Na het inkopen of zelf construeren van examens wordt van mbo-scholen verwacht dat de examencommissie vaststelt of het exameninstrument voldoet aan de kwaliteitseisen die zij hiertoe hebben opgesteld. Op welke wijze de examencommissie dat doet, is afhankelijk van de eerder gemaakte keuzes en afspraken.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: beoordelingsschaal bij keuzedelen i.h.k.v. de compensatieregeling De handreiking is bruikbaar bij het ontwikkelen van het examenbeleid en examens voor keuzedelen.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii