Opstellen teamplan

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Opstellen teamplan

Het team bepaalt jaarlijks haar doelen of stelt deze bij. Daarbij zorgt zij voor samenhang met de instellings- en schooldoelen. Basis voor de doelen is evaluatie van het eerdere teamplan, bevindingen van interne evaluaties en analyse van de ontwikkelingen en van de huidige situatie, ondersteund door gegevens. In het teamplan beschrijft het team haar doelen concreet en geeft aan door wie, hoe en wanneer welke acties worden ondernomen om deze doelen te bereiken.

Deze activiteit is onderdeel van: