Opstellen bpv-verbintenis

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren.jpeg

Opstellen bpv-verbintenis

Voor de start van de bpv sluit de student een bpv verbintenis, ook wel praktijkovereenkomst genoemd, met de school en de werkgever. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

Een belangrijke voorwaarde voor het verwerken van wijzigingen tijdens de bpv is dat de partijen die de eerste praktijkovereenkomst hebben ondertekend, niet veranderen. Dan kan met een extra bpv-blad worden gewerkt als er sprake is van een wijziging. In andere situaties wordt een nieuwe praktijkovereenkomst afgesloten.

Deze activiteit is onderdeel van: