Opstellen bpv-verbintenis

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren 2.0.jpeg

Opstellen bpv-verbintenis

Voor de start van de bpv sluit de student een bpv verbintenis, ook wel praktijkovereenkomst genoemd, met de school en de werkgever. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

Een belangrijke voorwaarde voor het verwerken van wijzigingen tijdens de bpv is dat de partijen die de eerste praktijkovereenkomst hebben ondertekend, niet veranderen. Dan kan met een extra bpv-blad worden gewerkt als er sprake is van een wijziging. In andere situaties wordt een nieuwe praktijkovereenkomst afgesloten.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bpv protocol In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).
Website.png Servicedocument Praktijkovereenkomst Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.