Op- en bijstellen handboek examinering

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 1.2.jpeg

Op- en bijstellen handboek examinering

In het handboek examinering beschrijft de school haar visie op examinering: de processen en procedures van de examinering, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen bij examinering. Het handboek examinering is toegankelijk voor deze betrokkenen. De informatie moet voor hen snel en eenvoudig beschikbaar zijn. De inhoud van het handboek is afgeleid van de wettelijke kaders, de examenvisie en het examenreglement.

Mogelijke substappen bij het opstellen van het handboek examinering:

  1. Verzamel de bijgestelde examenvisie, het examenreglement en verbeterplannen van vorig jaar.
  2. Bekijk of er, gezien de documenten, aanleiding is om het al bestaande handboek examinering aan te passen.
  3. Pas het handboek examinering aan of stel het handboek op. Gebruik hiervoor het servicedocument Voorbeeld inhoudsopgave handboek examinering.
  4. Dien het handboek examinering in voor vaststelling.


Deze activiteit is onderdeel van: