Ontwikkelen en voorbereiden

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Ontwikkelen en voorbereiden

School en team bepalen jaarlijks wat er nodig is om het onderwijs voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen uit te voeren. Voor nieuwe opleidingen of combinaties daarvan betekent dit: ontwikkelen of inkopen van leermateriaal en examens en daarnaast het werven van de nodige bpv-plaatsen. Generieke faciliteiten zoals gebouwen, lesruimten maar ook docenten en instructeurs dienen bij de uitvoering beschikbaar te zijn, maar worden hier buiten beschouwing gelaten.


Voor opleidingen die gecontinueerd worden evalueert het team de bestaande leertaken en het daaronder liggende leermateriaal, examenmateriaal en bpv-plaatsen. Waar nodig of gewenst worden aanpassingen voorbereid.

Het team, of ontwikkelaars namens het team, zet de onderwijsinhoud van de gehele opleiding in een longitudinale planning en maakt op basis hiervan leertaken die door studenten kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van hun leerroute.