Onderwijsketen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen 1.2.jpeg

Onderwijsketen

Bij aanmelding en intake is het al voorbereid, maar formeel pas na inschrijving en plaatsing krijgt de student het voor hem mogelijke onderwijs aanbod gepresenteerd. Op basis van zijn eigen voorkeur, een passende bpv-plaats, mogelijke vrijstellingen en de organisatorische mogelijkheden van de school stelt de student, in overleg met de studieloopbaanbegeleider namens het team, een leerroute samen uit de voor hem beschikbare leertaken.
Gedurende de opleiding volgt de student zijn leerroute door de leertaken uit te voeren. Daarbij wordt hij begeleid door docenten en praktijkbegeleiders, waar nodig bijgestaan door zijn studieloopbaanbegeleider en ondersteuners.
Bij alle onderdelen van de opleiding wordt de aanwezigheid van de student geregistreerd. Bij begeleide onderwijstijd is de betrokken docent verantwoordelijk voor de urenregistratie, in de bpv is de student zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn urenstaat. De studievoortgang van de student wordt door de studieloopbaanbegeleider en alle betrokken docenten in beeld gebracht en in de vorm van studieadvies met de student besproken. Zo'n advies kan een BSA -- bindend studie advies -- zijn, dat in elk geval tijdig wordt gegeven (de termijn verschilt met het type opleiding).

Daarnaast worden ook de leerresultaten van de student verzameld zodat een gefundeerd besluit over de deelname aan een examenonderdeel kan worden genomen.

Onderdelen die in een casus voorkomen

Als aanleiding
In vervolg