Ondertekenen bpv-verbintenis

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren 2.0.jpeg

Ondertekenen bpv-verbintenis

Het is belangrijk dat alle betrokkenen (student, bpv-bedrijf en school) van tevoren op de hoogte zijn van de inhoud van de bpv verbintenis (praktijkovereenkomst). Dan weet iedereen wat er wel of niet van hen wordt verwacht. Om die reden wordt de bpv verbintenis in drievoud door de school verstrekt en getekend door alle partijen.

In verband met mogelijke aansprakelijkheid is het verstandig pas te starten met de bpv als de bpv verbintenis is getekend.

De school stuurt de overeenkomst ter verificatie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bpv protocol In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Servicedocument Praktijkovereenkomst Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.