Ondersteunen

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOnderwijs uitvoeren 2.0.jpeg

Ondersteunen

De student wordt tijdens zijn opleiding begeleid door de studieloopbaanbegeleider. Naast deze eerstelijns begeleiding die wordt uitgevoerd door het onderwijsteam kan het voorkomen dat de student extra ondersteuning nodig heeft tijdens de opleiding. In deze gevallen ervaart de student stagnatie in zijn loopbaan, om welke reden dan ook. Deze ondersteuning kan geboden worden op twee niveaus:

  • Tweede lijn

Een student kan hier, via een verwijzing, terecht voor begeleidingsvragen die niet beantwoord kunnen worden door leden van het onderwijsteam. Deze ondersteuning wordt door experts binnen de instelling verzorgd. Het onderwijsteam kan hier om advies vragen voor invulling van de begeleiding van de student.

De tweedelijns ondersteuning wordt geboden door specialisten met kennis op het gebied van onder andere jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, gedragsproblematieken, testen & onderzoeken en passend onderwijs.

  • Derde lijn

De ondersteuning in de derde lijn wordt geboden door externe experts. De student kan hier terecht na verwijzing door de tweede lijn ondersteuners van de instelling of rechtstreeks worden doorverwezen door partners in bijvoorbeeld de hulpverlening of de gemeente.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Doorstromen met keuzedelen In dit artikel lichten we de formele kaders toe die betrekking hebben op de doorstroom en geven we voorbeelden van hoe dat werkt.
Website.png Handreiking: bindend studieadvies De handreiking geeft uitleg over het bsa: over de achtergrond, wat mag en moet en wat het bsa niet is. Verder geeft de handreiking richting om het schoolbeleid ten aanzien van het bsa te formuleren.
Website.png Handreiking: kiezen van keuzedelen binnen slb Deze handreiking is te gebruiken om studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) te informeren én om hen voor te bereiden op het begeleiden van studenten bij het kiezen van keuzedelen.
Website.png Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examinering In deze handreiking worden drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur beschreven: doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel, anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen en keuzedelen benutten bij doorstroom.
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Servicedocument: Passende examinering Met de handreikingen in dit document kan eigen beleid en procedures over passende examinering bij beroepsspecifieke onderdelen worden aanscherpt of aangevuld voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Website.png Tips voor de begeleiding bij het kiezen van keuzedelen door studenten Het document kan gebruikt worden om begeleiders van de studenten te helpen met wat ze moeten weten om de student voor te bereiden op een keuze voor keuzedelen. Ook staat er een aantal ideeën genoteerd over de wijze waarop school de informatie kan delen met de studentenbegeleiders.