Ondersteunen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOnderwijs uitvoeren 1.2.jpeg

Ondersteunen

De student wordt tijdens zijn opleiding begeleid door de studieloopbaanbegeleider. Naast deze eerstelijns begeleiding die wordt uitgevoerd door het onderwijsteam kan het voorkomen dat de student extra ondersteuning nodig heeft tijdens de opleiding. In deze gevallen ervaart de student stagnatie in zijn loopbaan, om welke reden dan ook. Deze ondersteuning kan geboden worden op twee niveaus:

  • Tweede lijn

Een student kan hier, via een verwijzing, terecht voor begeleidingsvragen die niet beantwoord kunnen worden door leden van het onderwijsteam. Deze ondersteuning wordt door experts binnen de instelling verzorgd. Het onderwijsteam kan hier om advies vragen voor invulling van de begeleiding van de student.

De tweedelijns ondersteuning wordt geboden door specialisten met kennis op het gebied van onder andere jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, gedragsproblematieken, testen & onderzoeken en passend onderwijs.

  • Derde lijn

De ondersteuning in de derde lijn wordt geboden door externe experts. De student kan hier terecht na verwijzing door de tweede lijn ondersteuners van de instelling of rechtstreeks worden doorverwezen door partners in bijvoorbeeld de hulpverlening of de gemeente.

Deze activiteit is onderdeel van: