Onderhouden verbeteragenda

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Onderhouden verbeteragenda

Het team kijkt kritisch naar de processtappen waar het bij betrokken is, neemt bevindingen op in de verbeteragenda en voert verbeteringen uit bij de eerstvolgende gelegenheid. Voor een aantal processtappen is het onderhouden van de verbeteragenda expliciet in de betreffende activiteitenplaat opgenomen:

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding) (als vervolg)