Matchen student en bpv-plaats

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren 2.0.jpeg

Matchen student en bpv-plaats

Matching is het verbinden van een student aan een bpv-plaats. De student en/of de school zoeken naar een geschikt bpv-bedrijf. Wanneer er een geschikte bpv-plaats is gevonden, voert de student vaak een sollicitatiegesprek met het bpv-bedrijf. Op www.stagemarkt.nl worden bpv-plaatsen aangeboden door bpv-bedrijven aan studenten.

De school:

  • Bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv.
  • Ondersteunt de student bij het zoeken naar een bpv-plaats die past bij de leervragen.
  • Zorgt voor een goede match tussen student en bpv-bedrijf.
  • Zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden.
  • Zorgt voor de start van de bpv-periode voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van bpv-bedrijf en school.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bpv protocol In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Servicedocument Praktijkovereenkomst Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.