Matchen student en bpv-plaats

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren.jpeg

Matchen student en bpv-plaats

Matching is het verbinden van een student aan een bpv-plaats. De student en/of de school zoeken naar een geschikt bpv-bedrijf. Wanneer er een geschikte bpv-plaats is gevonden, voert de student vaak een sollicitatiegesprek met het bpv-bedrijf. Op www.stagemarkt.nl worden bpv-plaatsen aangeboden door bpv-bedrijven aan studenten.


De school:

  • Bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv.
  • Ondersteunt de student bij het zoeken naar een bpv-plaats die past bij de leervragen.
  • Zorgt voor een goede match tussen student en bpv-bedrijf.
  • Zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden.
  • Zorgt voor de start van de bpv-periode voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van bpv-bedrijf en school.


Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)