Maken onderwijsplan

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod.jpeg

Maken onderwijsplan

Het onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de leertaken staan die samen een opleiding vormen staan. Bijvoorbeeld de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt.

In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep.

Mogelijke substappen bij het opstellen van het onderwijsplan:
  1. Verzamel het onderwijsplan en de verbeterplannen van vorig jaar.
  2. Verzamel actuele sector- en opleidingspecifieke documenten, zoals keuzedelen en het kwalificatiedossier.
  3. Bekijk samen of er aanleiding is om het onderwijsplan van vorig jaar aan te vullen of bij te stellen.
  4. Stel het onderwijsplan op of bij.
  5. Leg het (bijgestelde) onderwijsplan voor aan een aantal interne en externe betrokkenen om de herkenbaarheid, organiseerbaarheid en haalbaarheid te toetsen.
  6. Stel het onderwijsplan vast en archiveer dit.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding) (als vervolg)