Maken jaarplanning

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren 2.0.jpeg

Maken jaarplanning

Het ontwikkelen en onderhouden van de jaarplanning en het toetsen van de jaarplanning aan de meerjarenplanning.

Dit geschiedt op basis van:

  • het beoogde onderwijsaanbod
  • de schatting van het onderwijs en studenten
  • de jaarkalender
  • de analyse van de werkverdeling
  • de analyse van de faciliteiten
  • de clustering van leertaken


Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld.


In de jaarplanning wordt rekening gehouden met:

  • afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm)
  • afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO
  • afspraken die voortvloeien uit de OER
  • de inhoud van de curricula


Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden.

De jaarplanning voedt het roosteren.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Officiële schoolvakanties Link naar de rijksoverheid met de officiële regeling.