Longitudinale planning onderwijsinhoud

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Longitudinale planning onderwijsinhoud

De ontwikkelaars van het onderwijsteam maken een longitudinale planning van de onderwijsinhoud van een opleiding en koppelen daar het ingekochte of gemaakte leermateriaal aan.
Deze planning is de basis voor het maken van leertaken die zullen passen in leerroutes van studenten.

In de longitudinale planning worden veel factoren betrokken:

  • leerinhoud
  • didactische uitgangspunten
  • gewenste aanbiedingsvormen
  • verplichte volgordes
  • verwachte studielast
  • gewenst niveau

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding) (als vervolg)