Leerroute bepalen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOnderwijs uitvoeren 1.2.jpeg

Leerroute bepalen

Wanneer de student is geplaatst in de opleiding en de mogelijke vrijstellingen (voor onderwijs en examineren) zijn aangevraagd, en keuzes voor bijvoorbeeld keuzedelen zijn gemaakt, bepalen begeleider en student in samenspraak de leerroute. De leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding.

Voor het bepalen van de leerroute van de student in de bpv is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding) (als vervolg)