Leerklimaat creëren

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Leerklimaat creëren

Het onderwijsteam hanteert een pedagogisch-didactische benadering die ontwikkeling, prestaties en welbevinden van studenten bevordert. Een positief leerklimaat zorgt ervoor dat studenten worden gestimuleerd initiatieven te nemen, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.
Er worden effectieve leersituaties gecreëerd, waarbij de leeractiviteiten gericht zijn op het behalen van de gestelde leerdoelen. Het onderwijsteam draagt daarnaast zorg voor de fysieke en sociale veiligheid van de studenten en heeft oog voor signalen van onveiligheid of bedreiging. ​

Deze activiteit is onderdeel van: