Jaarkalender vaststellen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Jaarkalender vaststellen

De instelling stelt jaarlijks een jaarkalender vast. In deze jaarkalender zijn de volgende zaken opgenomen:

  • Start en einde schooljaar
  • Vakanties
  • Feestdagen
  • Periodisering
  • Examenweken


Het Ministerie van OCW levert een advies inzake de schoolvakanties. De jaarkalender biedt de basis voor het inplannen van het onderwijs in de jaarplanning.

Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan