Inschrijven

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedInschrijven 2.0.jpeg

Inschrijven

Het procesgebied inschrijven bevat de stappen van het proces van aanmelding tot inschrijving. Het proces volgt op de werving van aspirant studenten en stopt bij het moment dat de student daadwerkelijk start met het volgen van onderwijs. De processtappen zijn er op gericht studenten bij hun gewenste en hen passende opleiding te plaatsen.

Tastbare resultaten in dit procesgebied zijn:

  • Juridisch geldige verbintenis met studenten
  • Vastlegging zorgbehoefte
  • Afspraken in kader passend onderwijs
  • Ingerichte studentendossiers


Als een student op correcte wijze is ingeschreven vindt uitwisseling plaats met het deelnemers-register van BRON -- de uiteindelijke basis voor bekostiging van de opleiding van de student.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis Deze handreiking geeft aan hoe te handelen als u te maken krijgt met zij-instromers en eventueel vrijstelling wilt geven voor de bpv-diploma-eis.