Hoofdpagina


Teamplaat Onderwijskwaliteit

De teamplaat helpt onderwijsteams bij het inrichten en verbeteren van de kwaliteitsborging van het onderwijs. De plaat is opgebouwd rondom tien procesgebieden. De relaties en verbanden tussen de procesgebieden zijn in activiteitenketens in kaart gebracht. De site biedt voorbeelden, checklists, handreikingen en stappenplannen en achtergronden over onderwijs en examinering in het mbo, passend bij elk procesgebied.

Navigatie

De procesgebieden zijn door activiteitenketens met elkaar verbonden. Via de platen is het mogelijk om overal op de site snel de verbanden te zien en te navigeren tussen procesbeschrijvingen en activiteiten.


>>> Klik op de vlakken in de plaat om naar de onderwerpen te gaan.

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar ketennaar ketennaar ketennaar ketennaar ketennaar ketennaar volledige grondplaatnaar activiteitenketensnaar servicedocumenten en linksnaar casussenWelkom menu 4.jpeg