Externe contacten onderhouden

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Externe contacten onderhouden

Teamleden onderhouden hun regionale netwerk. Dit bestaat uit formele en informele contacten met vo-scholen, bedrijfstakken, werkveld/bpv-bedrijven, hbo-instellingen.
Gespreksonderwerpen betreffen onder meer de gewenste en waargenomen kwaliteit van de gegeven opleidingen en de alumni, de opleidingsvraag in de regio, mogelijke subsidies, mogelijke samenwerkingsverbanden, geplande innovaties bij bedrijven, gevolgen van nieuwe of aangekondigde wet- en regelgeving.
De opgehaalde informatie bepaalt mede de richting waarin het team zich wil ontwikkelen, en is van essentieel belang in de aanbodketen bij het bepalen van de selectie van keuzedelen en in de bpv-keten bij het werven van bpv-bedrijven.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)