Examineren

Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 17 jan 2020 om 11:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedExamineren 2.0.jpeg

Examineren

In dit procesgebied vindt de afname van het examen plaats. Er is een vastgesteld exameninstrument en de student heeft zich aangemeld voor het examen.

Het afnemen en beoordelen van het examen doet de mbo-school meestal zelf, maar het kan ook uitbesteed worden.
Na een correct uitgevoerd examen onder voorgeschreven afnamecondities wordt het examen per individuele student beoordeeld. Op basis van de beoordeling worden de examenresultaten vastgesteld. Het bijbehorende studentendossier wordt conform de bevindingen bijgewerkt.

U vindt meer uitleg over alle processtappen in de witte vakjes. Daar vindt u ook alle documenten die horen bij de verschillende processtappen.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Aanbesteding inkoop examendiensten Deze handreiking gaat over het rechtmatig inkopen van examendiensten.
Website.png Checklist examensetting en afnamecondities Checklist waarmee u nagaat of de examensetting en afnamecondities voldoen aan de eisen die u stelt aan de betrouwbaarheid en validiteit van het examen. Voorafgaand aan het examen!
Website.png Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis Deze handreiking geeft aan hoe te handelen als u te maken krijgt met zij-instromers en eventueel vrijstelling wilt geven voor de bpv-diploma-eis.
Website.png Examentaak Examencommissie Examentaak Examencommissie mbo op basis van wetswijziging WEB 01-08-2016.
Website.png Examentaak Managen examinering Examentaak mbo Managen
Website.png Examentaak afnemen en beoordelen Examentaak mbo Afnemen en beoordelen op basis van wetswijziging WEB m.i.v. 01-08-2016.
Website.png Examineren in het buitenland Deze korte publicatie beschrijft welke wettelijke mogelijkheden mbo-instellingen hebben voor de verwerking van (resultaten van) onderwijs, bpv en examinering in het buitenland.
Website.png Examineren studenten met extra ondersteuningsvraag In deze handreiking vindt u informatie over het verlenen van vrijstellingen voor studenten met een beperking en welke studenten met een beperking in aanmerking komen voor een aangepast examen.
Website.png Handreiking : Exameninstrumenten vaststellen en werken met ‘drie routes naar een valide exameninstrument’ Deze handreiking geeft informatie over het borgen van de kwaliteit van exameninstrumenten, het vaststellen daarvan en de consequenties van het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument.
Website.png Handreiking examinering in de beroepspraktijk Deze handreiking biedt houvast bij het maken van deze keuzes bij zowel de examinering in de reële beroepspraktijk als bij de beoordeling van de beroepspraktijkvorming (bpv).
Website.png Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens De handreiking ‘Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens’ geeft mbo-scholen handvatten om beleid op te stellen rondom fraude en onregelmatigheden, en over de beveiliging van examens.
Website.png Handreiking: keuzedelen en examinering? Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: stappenplan en raamwerken examens keuzedelen De handreikingen helpt bij het zelf construeren van examens voor keuzedelen en bij het maken van keuzes en het verantwoorden daarvan. De raamwerken zijn te vinden in de procesarchitectuur examinering.
Website.png Servicedocument: Passende examinering Met de handreikingen in dit document kan eigen beleid en procedures over passende examinering bij beroepsspecifieke onderdelen worden aanscherpt of aangevuld voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Website.png Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardigheden In deze handreiking staat aan welke eisen de exameninstrumenten moeten voldoen. Deze staan in het Waarderingskader en worden bepaald door de landelijke afspraken over ‘drie routes naar een valide examenproduct’. De handreiking gaat in op de dekking van het exameninstrumentarium, de gevolgen van de herziene kwalificatiestructuur voor de constructie van exameninstrumenten en het werken met representatieve examinering.
Website.png Website Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo Het Servicepunt examinering mbo is hét adres is waar mbo-instellingen terecht kunnen voor actuele informatie over examinering in het mbo. Op de website kunnen betrokken docenten, examenfunctionarissen en managers terecht voor actuele en betrouwbare informatie over (beroepsgerichte) examinering.