Examineren

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedExamineren.jpeg

Examineren

In dit procesgebied vindt de afname van het examen plaats. Er is een vastgesteld exameninstrument en de student heeft zich aangemeld voor het examen.

Het afnemen en beoordelen van het examen doet de mbo-school meestal zelf, maar het kan ook uitbesteed worden.
Na een correct uitgevoerd examen onder voorgeschreven afnamecondities wordt het examen per individuele student beoordeeld. Op basis van de beoordeling worden de examenresultaten vastgesteld. Het bijbehorende studentendossier wordt conform de bevindingen bijgewerkt.

U vindt meer uitleg over alle processtappen in de witte vakjes. Daar vindt u ook alle documenten die horen bij de verschillende processtappen.