Evalueren

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Evalueren

Het team evalueert bij wijze van zelfbeoordeling regelmatig het eigen functioneren in de context van het gegeven onderwijs en de verwachtingen en afspraken in de instelling. Ze kijkt daarbij onder meer naar:

  • Rollen van teamleden.
  • Acteren van het team in de procesgebieden.
  • Ontwikkeling van de verbeteragenda.
  • Voortgang teamplan.

Zij kan hiervoor verschillende middelen inzetten, zoals dialoog, interne audits en enquêtes bij studenten, collega's en bpv-bedrijven.

Deze activiteit is onderdeel van: