Downloads

Presentaties

Het Kennispunt MBO heeft een inleidende presentatie die je kunt gebruiken als je met onderwijsteams aan de slag wilt met de teamplaat. Naast een algemene introductie bevat de presentatie een aantal werkvormen die gebruikt kunnen worden om kennis te maken met de teamplaat. De presentatie kan hier gedownload worden.

Platen

Van de Teamplaat Onderwijskwaliteit zijn de Grondplaat en de platen van de activiteitenketens als pdf voor download beschikbaar.

Ketens:

Handleidingen

Onderstaande documenten zijn vrij te downloaden, handleidingen voor beheer kunnen worden aangevraagd bij het Kennispunt Onderwijs & Examinering.


Gebruik en eventuele aanpassing van het materiaal is toegestaan onder de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA 4.0.